I. GENEL KULLANIM KOŞULLARI MADDE 1. HUKUKİ BİLGİLER Dijital ekonomiye güvene ilişkin 21 Haziran 2004 tarih ve 2004-575 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, gerçekleştirilmesi ve takibi çerçevesinde çeşitli paydaşların kimliği bu maddede belirtilmektedir. Avrupacarsi.com sitesi şu şekilde yayınlanmaktadır: Avrupacarsi.com, merkez ofisi 169 Rue Edouard Vailllant Bat.E/407 adresinde olup, SIRET 87783452300012 kayıtlıdır. Telefon: + 33 359030814 / E-posta adresi: [email protected]. Sitenin yayın yönetmeni: Sn. İNCESU ALI. avrupacarsi.com sitesi şu kişiler tarafından barındırılmaktadır: MERTSUNUCUM, merkezi aşağıdaki adrestedir: ANKARA-TURKIYE

MADDE 2. SİTENİN TANITIMI avrupacarsi.com sitesinin amacı: Marketplace modeli ile internet uzerinden  ürün satışı.

MADDE 3. İLETİŞİM Siteyle ilgili herhangi bir soru veya bilgi talebi veya yasa dışı içerik veya faaliyet bildirimi için, kullanıcı aşağıdaki e-posta adresinden yayıncı ile iletişime geçebilir: [email protected] veya alındı bildirimi içeren taahhütlü bir mektup gönderebilir: avrupacarsi.com – 169 Rue Edouard Vaillant Bat.E / 407

MADDE 4. KULLANIM KOŞULLARININ KABUL EDİLMESİ Siteye erişim ve sitenin kullanımı, bu Genel Kullanım Koşullarının kabulüne ve bunlara uyulmasına tabidir. Yayıncı, herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın siteyi ve hizmetleri ve ayrıca bu bu sozlesmezyi , özellikle yeni işlevlerin sağlanması veya silinmesi veya değiştirilmesi yoluyla sitedeki gelişmelere uyum sağlamak için değiştirme hakkını saklı tutar. mevcut işlevler. Bu nedenle, kullanıcının herhangi bir gezinmeden önce, sitede herhangi bir zamanda erişilebilen Şart ve Koşulların en son sürümüne başvurması önerilir. Şartlar ve Koşullar ile anlaşmazlık olması durumunda, kullanıcı tarafından sitenin kullanımı yapılamaz.

MADDE 5. ERİŞİM VE NAVİGASYON Yayıncı, siteye 7 gün 24 saat erişime izin vermek için elindeki teknik çözümleri uygular, bununla birlikte herhangi bir zamanda siteye veya bunun belirli sayfalarına erişimi taşımak için askıya alabilir, sınırlandırabilir veya kesebilir. içeriğinde güncellemeler, değişiklikler veya sitenin düzgün çalışması için gerekli görülen diğer eylemler. Avrupacarsi.com sitesindeki bağlantı ve navigasyon, teknik erişim araçları ve kullanılan terminaller ne olursa olsun, bu Genel Kullanım Koşullarının kayıtsız şartsız kabulünü teşkil eder. Bu Şartlar ve Koşullar, gerektiğinde, mevcut veya gelecekteki sosyal ve/veya topluluk ağlarında sitenin herhangi bir varyasyonu veya uzantısı için geçerlidir.

MADDE 6. SİTE YÖNETİMİ Sitenin iyi yönetimi için editör herhangi bir zamanda şunları yapabilir: Sitenin tamamına veya bir kısmına erişimi askıya almak, kesintiye uğratmak veya sınırlandırmak, siteye veya sitenin belirli bölümlerine belirli bir İnternet kullanıcısı kategorisine erişimi rezerve etmek; Çalışmasını aksatabilecek veya ulusal veya uluslararası yasalara veya Netiquette kurallarına aykırı olabilecek herhangi bir bilgiyi silin; Güncellemeleri gerçekleştirmek için siteyi askıya alın.

MADDE 7. KAYITLI KULLANICILARA AİT HİZMETLER

1. KAYIT Belirli hizmetlere ve özellikle tüm ücretli hizmetlere erişim, kullanıcının kaydına bağlıdır. Kayıt ve site hizmetlerine erişim, yalnızca Avrupacarsi.com sitesinde çevrimiçi olarak sunulan kayıt formunu ve ayrıca bu Genel Kullanım Koşullarını doldurmuş ve doğrulamış yetkin kişiler için ayrılmıştır. Kullanıcı, kayıt olurken, kendisi ve medeni durumu hakkında doğru, samimi ve güncel bilgiler vermeyi taahhüt eder. Kullanıcı ayrıca, doğruluğunu korumak için kendisiyle ilgili verilerin düzenli olarak doğrulamasını yapmalıdır. Bu nedenle kullanıcı, sitenin kendisine hizmetlerine kaydının onayını göndereceği geçerli bir e-posta adresi sağlamalıdır. Hizmetlere kaydolmak için bir e-posta adresi birden fazla kullanılamaz. Avrupacarsi.com ve ortakları tarafından yapılan her türlü iletişim bu nedenle kullanıcı tarafından alınmış ve okunmuş kabul edilir. İkincisi, bu nedenle, bu e-posta adresinden alınan mesajlara düzenli olarak bakmayı ve gerekirse makul bir süre içinde yanıt vermeyi taahhüt eder. Site hizmetleri için her gerçek kişi için yalnızca bir kayıt yapılmasına izin verilir. Kullanıcıya, şifresini girmenin yanı sıra, kendisi için ayrılmış bir alana (bundan böyle “Kişisel alan” olarak anılacaktır) erişmesine izin veren bir tanımlayıcı atanır. Kullanıcı adı kesindir, ancak şifre çevrimiçi olarak kullanıcı tarafından kişisel alanında değiştirilebilir. Şifre kişisel ve gizlidir, bu nedenle kullanıcı şifreyi üçüncü şahıslara iletmemeyi taahhüt eder. avrupacarsi.com, kullanıcının işbu Genel Kullanım Koşulları hükümlerine uymaması durumunda, hizmetlere kayıt talebini her halükarda reddetme hakkını saklı tutar.

2. ABONE OL Düzenli olarak kaydolan kullanıcı, kişisel alanındaki özel sayfaya giderek istediği zaman abonelikten çıkma talebinde bulunabilir. Siteden herhangi bir abonelik iptali, kullanıcı bu amaç için sağlanan formu doldurduktan sonra şu süre içinde geçerli olacaktır: 2 ay

3.  KİŞİSEL ALANIN SİLİNMESİ Kullanıcıya, yayıncının bu kullanım ve satış koşullarına uymayan herhangi bir Kullanıcının kişisel alanını ve özellikle aşağıdaki durumlarda silme hakkını saklı tuttuğu konusunda bilgilendirilir: Kullanıcı siteyi yasa dışı kullanırsa; Kullanıcı, kişisel alanını oluştururken gönüllü olarak siteye hatalı bilgi aktarırsa; Kullanıcı en az bir yıldır kişisel alanında aktif değilse. Yayıncının bu nedenlerden biri nedeniyle kullanıcının kişisel alanını silmeye karar vermesi durumunda, bu, hesabı silinen kullanıcıya zarar veremez. Bu silme, yayıncının bu kuralları ihlal eden kullanıcı hakkında üstlenebileceği yasal işlemlerden feragat ettiği anlamına gelmez.

MADDE 8. SORUMLULUKLAR Yayıncı yalnızca kendisinin düzenlediği içerikten sorumludur. Yayıncı sorumlu değildir: Herhangi bir donanım veya yazılımla ilgili teknik, BT veya site uyumluluğu sorunları veya arızaları olması durumunda; Sitenin veya hizmetlerinin kullanımından veya kullanılmasındaki zorluklardan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi, öngörülebilir veya öngörülemeyen zararlar; İnternetin temel özellikleri, özellikle burada dolaşan bilgilerin güvenilmezliği ve güvenlik eksikliği ile ilgili olanlar; 21 Haziran 2004 tarih ve 2004-575 Sayılı Dijital Ekonomiye Güven Yasası ve 6 Ağustos 2004 Tarihli 2004-801 Sayılı Kanun anlamında usulüne uygun olarak tanınmadan siteyi kullanan yasadışı içerik veya faaliyetler. kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak bireylerin korunması. Ayrıca site, burada yayınlanan bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini veya güncelliğini garanti edemez. Kullanıcı şunlardan sorumludur: Ekipman ve verilerinin korunması; Siteden veya hizmetlerinden yaptığı kullanım; Bu sozlesme kosullrina bagli kalmak ve saygi duymak. 4/19

MADDE 9. HYPERTEXT BAĞLANTILARI Site, Avrupacarsi.com’un üzerinde hiçbir kontrolü olmayan diğer web sitelerine işaret eden köprü metni bağlantıları içerebilir. Yayıncı tarafından önceden ve düzenli olarak gerçekleştirilen kontrollere rağmen, yayıncı bu sitelerde bulunabilecek içerikle ilgili tüm sorumluluğu reddeder. Yayıncı, kendi sitesindeki herhangi bir sayfaya veya belgeye hiper metin bağlantılarının kurulmasına, bu bağlantıların kurulmasının ticari veya reklam amaçlı yapılmaması koşuluyla izin verir. Ayrıca, herhangi bir köprü metni bağlantısı kurmadan önce site düzenleyicisinin ön bilgileri gereklidir. Yasadışı, şiddet içeren, tartışmalı, pornografik, yabancı düşmanı nitelikte veya en fazla sayıda kişinin hassasiyetini etkileyebilecek bilgileri yayan siteler bu yetkinin dışındadır. Son olarak, avrupacarsi.com, sitenin yayın politikasına aykırı olduğunu düşünmesi durumunda, istediği zaman sitesine yönlendiren bir metin bağlantısını kaldırma hakkını saklı tutar.

MADDE 10. GİZLİLİK

1. TOPLANAN VE İŞLENEN VERİLER VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ 2016/679 sayılı Avrupa Yönetmeliğinin 5. Maddesi hükümlerine uygun olarak, site kullanıcı verilerinin toplanması ve işlenmesi aşağıdaki ilkelere uyar: Hukuka uygunluk, sadakat ve şeffaflık: Veriler ancak veriye sahip olan kullanıcının onayı ile toplanabilir ve işlenebilir. Kişisel veriler toplandığında, verilerinin toplandığı ve verilerinin hangi nedenlerle toplandığı kullanıcıya bildirilecektir; Sınırlı amaçlar: verilerin toplanması ve işlenmesi, bu genel kullanım koşullarında belirlenen bir veya daha fazla amacı karşılamak için gerçekleştirilir; Veri toplama ve işlemenin en aza indirilmesi: yalnızca site tarafından izlenen amaçların uygun şekilde yürütülmesi için gerekli olan veriler toplanır; Zaman içinde azaltılmış verilerin korunması: veriler, kullanıcının bilgilendirildiği sınırlı bir süre boyunca saklanır. Saklama süresi kullanıcıya iletilemiyorsa;  Toplanan ve işlenen verilerin bütünlüğü ve gizliliği: Veri denetleyicisi, toplanan verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini garanti etmeyi taahhüt eder. Yasal olması ve 2016/679 sayılı Avrupa Yönetmeliğinin 6. Maddesinin gerekliliklerine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi ancak aşağıdaki koşullardan en az birine uygun olmaları halinde gerçekleştirilebilir: listelendikten sonra: Kullanıcı, işlemeye açıkça izin vermiştir; Bir sözleşmenin uygun şekilde yerine getirilmesi için işleme gereklidir; İşleme yasal bir yükümlülüğü karşılar; İşleme, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin korunmasına ilişkin bir ihtiyaç ile açıklanır; İşleme, kamu yararına bir görevin yerine getirilmesiyle bağlantılı veya kamu yetkisinin kullanımına giren bir ihtiyaçla açıklanabilir; Kişisel verilerin işlenmesi ve toplanması, kontrolör veya üçüncü bir şahıs tarafından izlenen meşru ve özel menfaatlerin amaçları için gereklidir. Avrupacarsi.com sitesinde toplanan kişisel veriler aşağıdaki gibidir: ad, ad, adres, e-posta, telefon numarası, kredi kartı bilgileri Bu veriler, kullanıcı sitede aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirdiğinde toplanır: Siteye üye olduğunuzda ve bir ürün satın aldığınızda Ayrıca site üzerinden bir ürün satın alırken, satıcının bilgisayar sistemlerinde sipariş formu ve fatura dahil işleme ait kanıtları bulunduracağı kullanıcının dikkatine sunulur. Veri sorumlusu, bu sürenin bitiminden önce kullanıcı silinmesini talep etmedikçe, kendi sitesinin bilgisayar sistemlerinde toplanan tüm verileri makul güvenlik koşulları altında ve 5 yıl süreyle saklayacaktır. Kişisel veriler kayıt altına alındığında, kullanıcıya verilerinin ne kadar süre saklanacağı bildirilir ve bu sürenin belirlenemediği durumlarda site editörü, bunu belirlemek için kullanılan kriterler hakkında kullanıcıyı bilgilendirir. Verilerin toplanması ve işlenmesi aşağıdaki amaçlara hizmet eder: Güvenli bir e-ticaret deneyimi, kişi odaklı reklam kampanyaları. Veriler aşağıda listelenen üçüncü şahıs(lar)a iletilebilir: Kullanıcı bir satın alma işlemi yaptığında, ödeme işleminin bir parçası olarak toplanan veriler Mangopay’e aktarılır.  – avrupacarsi.com Ucretleri MOLLIE PAYMENTS kurulusu araciligi ile toplanir.MOLLIE PAYMENTS sözleşmeleri İngilizcedir ve MOLLIE PAYMENTS ile iletişim İngilizce olacaktır.

Ödeme hizmetleri sözleşmesine tiklayin

2. VERİ Barındırma Yukarıda bahsedildiği gibi avrupacarsi.com sitesi, merkez ofisi aşağıdaki adreste bulunan MERTSUNUCUM  tarafından barındırılmaktadır: Toplanan ve işlenen veriler aşağıdaki avrupa ulkelerine aktarilir.

3. VERİ DENETLEYİCİ Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişi: Avrupacarsi.com’dur. Kendisiyle aşağıdaki şekilde iletişime geçilebilir: [email protected]

4. KÜÇÜKLERİN KİŞİSEL VERİLERİ 2016/679 sayılı Avrupa yönetmeliğinin 8. maddesi ve Veri Koruma Yasası hükümleri uyarınca, yalnızca 15 yaş ve üstü reşit olmayanlar kişisel verilerinin işlenmesine izin verebilir.  Kullanıcı 15 yaşından küçük ise, kişisel verilerin toplanabilmesi ve işlenebilmesi için yasal temsilcisinin onayı gerekecektir.

5. KULLANICI HAKLARI VE KULLANICI HAKLARININ UYGULANMASI İÇİN PROSEDÜRLER Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca, kullanıcı aşağıda belirtilen haklara sahiptir. Veri sorumlusunun talebini yerine getirebilmesi için, kullanıcının kendisine: adını ve soyadını, e-posta adresini ve ilgiliyse hesabını veya kişisel alan numarasını veya abonesini sağlaması gerekmektedir. Veri sorumlusu, kullanıcıya en fazla 30 (otuz) gün içinde cevap vermekle yükümlüdür.

a. Erişim, düzeltme ve unutulma hakkı Kullanıcı, aşağıda belirtilen prosedüre uyarak kendisiyle ilgili verileri okuyabilir, güncelleyebilir, değiştirebilir veya silinmesini talep edebilir: Lütfen [email protected] ile iletişime geçin. Eğer varsa, kullanıcı aşağıdaki prosedürü izleyerek kişisel alanının silinmesini talep etme hakkına sahiptir: Bilgilerini silip üyeliğini iptal etmek isteyen kullanıcının [email protected] eposta adresine e-posta göndermesi yeterli olacaktır .

b. Veri taşınabilirliği hakkı Kullanıcı, sitede bulunan kişisel verilerinin başka bir siteye taşınmasını aşağıdaki prosedüre uygun olarak talep etme hakkına sahiptir: Lütfen [email protected] ile iletişime geçin.

c. Veri işlemeyi sınırlama ve karşı çıkma hakkı Son olarak, kullanıcı, menfaatler ve haklar üzerinde geçerli olabilecek meşru ve zorlayıcı nedenlerin varlığını kanıtlamak dışında, site reddetmeksizin, sınırlama talep etme veya verilerinin site tarafından işlenmesine karşı çıkma hakkına sahiptir. ve kullanıcının özgürlükleri.

d. Ölümden sonra verilerin kaderini belirleme hakkı Kullanıcıya, 7 Ekim 2016 tarih ve 2016-1321 sayılı Kanun uyarınca vefat etmesi halinde toplanan ve işlenen verilerinin akıbetinin ne olması gerektiğini düzenleyebileceği hatırlatılır.

e. Yetkili denetim makamını ele geçirme hakkı Veri denetleyicisinin kullanıcının talebine yanıt vermemeye karar vermesi ve kullanıcının bu karara itiraz etmek istemesi durumunda, CNIL’e itiraz etme hakkı vardır (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, https://www. cnil.fr) veya herhangi bir yetkili yargıç.

6. VERİ KONTROLÖRÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Veri sorumlusu, toplanan kişisel verileri korumayı, kullanıcı bilgilendirilmeden üçüncü şahıslara iletmemeyi ve bu verilerin toplanma amaçlarına uymayı taahhüt eder. Site, site üzerinden geçen bilgilerin ve veri aktarımının güvenli olduğunu garanti eden bir SSL sertifikasına sahiptir. Ayrıca, veri sorumlusu, kendisi için orantısız formaliteler, maliyetler ve prosedürler gerektirmediği sürece, verilerin düzeltilmesi veya silinmesi durumunda kullanıcıyı bilgilendirmeyi taahhüt eder. Kullanıcının kişisel verilerinin bütünlüğünün, gizliliğinin veya güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda, veri sorumlusu her şekilde kullanıcıyı bilgilendirmeyi taahhüt eder.

MADDE 11. ÇEREZLER

1. KULLANICININ “ÇEREZLER” DOSYALARININ SİTE TARAFINDAN KULLANILMASINA İZNİ Site, trafikle ilgili istatistikleri ve bilgileri işlemesine, gezinmeyi kolaylaştırmasına ve kullanıcının rahatlığı için hizmeti iyileştirmesine izin veren “çerez” tekniklerine başvurabilir. Kişisel verilerin kaydedilmesini ve analiz edilmesini içeren “çerez” dosyalarının kullanımı için mutlaka kullanıcının onayı istenir. Bu kullanıcı onayı en fazla 13 (on üç) ay süreyle geçerli kabul edilir. Bu sürenin sonunda site, kullanıcının “çerez” dosyalarını sabit diskine kaydetme yetkisini tekrar isteyecektir.

2. KULLANICININ SİTE TARAFINDAN “ÇEREZ” DOSYALARININ KULLANIMINA KARŞI İTİRAZI Tarayıcı yazılımını yapılandırarak bu “çerezlerin” kaydedilmesine karşı çıkabileceği kullanıcının dikkatine sunulur. Kullanıcının “çerezler” dosyalarını devre dışı bırakmaya karar vermesi durumunda sitede gezinmeye devam edebilecektir. Ancak, bu manipülasyondan kaynaklanan sitenin herhangi bir işlev bozukluğu, sitenin editöründen kaynaklanmış olarak kabul edilemez.

3. SİTE TARAFINDAN KULLANILAN “ÇEREZLER” DOSYALARININ AÇIKLAMASI Site düzenleyicisi, kullanıcının dikkatini, göz atarken aşağıdaki çerezlerin kullanıldığına çeker: Bağlamsal çerez Kullanıcının konum bilgilerini ve site önbelleğini yüklemek için site tarafından düzenlenmiştir.

MADDE 12. FİKRİ MÜLKİYET Sitenin yapısı ve aynı zamanda onu oluşturan metinler, grafikler, resimler, fotoğraflar, sesler, videolar ve bilgisayar uygulamaları yayıncının mülkiyetindedir ve fikri mülkiyet kapsamında yürürlükteki yasalar tarafından bu şekilde korunmaktadır. Site tarafından sunulan içeriğin, ticari markaların ve hizmetlerin her ne suretle olursa olsun, yayıncının önceden açık ve yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde temsili, çoğaltılması, uyarlanması veya kısmen veya tamamen kullanılması kesinlikle yasaktır ve teşkilat oluşturmakla yükümlü olacaktır. L. 335-2 maddeleri ve fikri mülkiyet Yasası’nın devamı anlamında bir ihlal. Ve bu, sitede açıkça ücretsiz olarak belirtilen unsurlar hariç. Siteye erişim, bir hakkın tanınması anlamına gelmez ve genel olarak, sitenin yayıncının münhasır mülkiyeti olarak kalan bir unsuruyla ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermez. Kullanıcının siteye içeriğini veya görünümünü değiştirecek veya değiştirmesi muhtemel veriler girmesi yasaktır.

MADDE 13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI Bu Genel Kullanım Koşulları, Fransız yasalarına tabidir. Anlaşmazlık olması durumunda ve dostane bir anlaşmanın olmaması durumunda, ihtilaf yürürlükteki yargı yetkisi kurallarına uygun olarak Fransız mahkemelerine götürülecektir.

Avrupacarsi.com sitesi size mükemmel bir alisveris deneyimi diler!

II. SATIŞ ŞARTLARI

BAŞLANGIÇ  Site, merkez ofisi 169 Rue Edouard Vailllant Bat.E/407 adresinde bulunan Avrupacarsi.com satıcısı tarafından yayınlanmış ve SIRET’te kayıtlıdır. 87783452300012. Satıcının bireysel topluluk içi kimlik numarası: SIREN 877 834 523 Satıcının faaliyeti aşağıdaki düzenlenmiş rejime tabidir: 4791A UZAKTAN GENEL KATALOGDA SATIŞ Aşağıdaki hükümlerin amacı avrupacarsi.com sitesindeki genel satış şartlarını belirlemektir. Bu genel satış koşulları (bundan böyle “GSK” olarak anılacaktır), mal ve ürünlerin mesafeli ve elektronik satışı çerçevesinde satıcı ve müşterisinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini tanımlar. GSK münhasıran satıcı ve müşteri arasındaki ilişkiyi yönetir. GSK, tarafların tüm yükümlülüklerini ifade eder. Müşteri bunları çekincesiz olarak kabul etmiş sayılır, aksi takdirde siparişi onaylanmayacaktır. Satış koşullarından herhangi biri hakkında şüphe olması durumunda, merkezi Fransa’da bulunan şirketlerin mesafeli satış sektöründe yürürlükte olan uygulamaları ve Tüketici Kanunu geçerlidir. Avrupacarsi.com bui sozlesmeyi zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, çevrimiçi olarak yayınlanır yayınlanmaz geçerli olacaktır.

MADDE 1. KATALOG VEYA ÇEVRİMİÇİ MAĞAZA Site aracılığıyla satıcı, müşteriye, fotoğrafların sözleşme değeri taşımayan, satılan ürünleri doğru bir şekilde sunan bir katalog veya çevrimiçi mağaza sağlar. Ürünler mümkün olan en yüksek doğrulukla açıklanır ve sunulur. Ancak sunumda hata veya eksiklik olması durumunda satıcı bu durumdan sorumlu tutulamaz. Ürünler mevcut stoklar dahilinde sunulmaktadır. Ürünlerin satışına ilişkin fiyatlar ve vergiler katalogda veya çevrimiçi mağazada belirtilmiştir.

MADDE 2. FİYAT Satıcı, fiyatlarını herhangi bir zamanda çevrimiçi olarak yayınlamak suretiyle değiştirme hakkını saklı tutar. 11/19 Ürünlerin o tarihteki mevcudiyetine bağlı olarak, yalnızca sipariş anında belirtilen geçerli fiyatlar geçerli olacaktır. Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir vergiler dahildir.(istisnai gumruk vergileri olusabilir) ve ayrıca faturalandırılan teslimat masrafları dikkate alınmaz. Teslimat maliyetleri, siparişin müşteri tarafından onaylanmasından önce belirtilir. Fiyatlar, sipariş gününde geçerli olan vergileri dikkate almaktadır ve bu vergi oranlarındaki herhangi bir değişiklik, katalogdaki veya çevrimiçi mağazadaki ürünlerin fiyatlarına otomatik olarak yansıtılacaktır. Bir veya daha fazla vergi veya katkı, özellikle çevresel, oluşturulacak veya değiştirilecekse, yukarı veya aşağı, bu değişiklik ürünlerin satış fiyatına yansıtılabilir. Toplam sipariş tutarı (tüm vergiler dahil) ve teslimat masrafları dahil, sipariş formunun nihai onayından önce belirtilir. Sipariş verirken tam ücretin ödenmesi gerekmektedir.

MADDE 3. ÇEVRİMİÇİ SİPARİŞ Müşteri, elektronik bir form aracılığıyla çevrimiçi olarak bir sipariş formu doldurma olanağına sahiptir. Müşteri, elektronik formu doldurarak ürünlerin fiyatını ve açıklamasını kabul etmiş olur. Müşteri, siparişinin onaylanması için belirtilen yere tıklayarak bu genel satış koşullarını kabul etmelidir. Müşteri, geçerli bir e-posta adresi ve teslimat adresi vermek zorundadır ve bu genel satış koşullarına göre, satıcıyla herhangi bir alışverişin bu adres kullanılarak gerçekleşebileceğini kabul eder. Müşterinin ayrıca teslimat yöntemini seçmesi ve ödeme yöntemini doğrulaması gerekecektir. Satıcı, ödeme yapılmaması, yanlış adres veya müşterinin hesabında başka herhangi bir sorun olması durumunda, sorun çözülene kadar müşterinin siparişini bloke etme hakkını saklı tutar.

MADDE 4. SİPARİŞİN ONAYLANMASI VE ÖDEME YAPILMASI Ödeme yükümlülüğü olan bir sipariştir, yani siparişin verilmesi müşterinin ödemesini ima eder.

1. ÖDEME Müşteri, kredi kartı numarasını belirterek siparişin son onaylanması sırasında ödemeyi yapar. Müşteri, bu ödeme yöntemini kullanmak için gerekli yetkilere sahip olduğunu satıcıya garanti eder ve bu amaçla verdiği bilgilerin geçerli olduğunu kabul eder.  Satışa rıza gösterdiğinin yanı sıra sipariş kapsamında ödenmesi gereken meblağların uygunluğunun kanıtı. Banka kartının fiziki olarak kullanılmadan banka kartının kullanılması (banka kartı numarasının kullanılması) ile ilgili ihtilaf veya hileli kullanım durumunda, herhangi bir kişi işlem tarihinden itibaren 70 gün içinde aşağıdaki şekilde bir talep göndererek itiraz edebilir. satıcının satış masraflarını üstlenmesi ve ihtilaflı tutarı iade etmesi için: Pazartesi Cuma sabah 9’dan akşam 7’ye kadar + 33 35 90 30 814 [email protected] Yukarıda tanımlanan kurallara uygun olarak ve belirlenen süreler içinde yapılmayan herhangi bir anlaşmazlık dikkate alınamaz ve satıcıyı her türlü sorumluluktan kurtarır. Satıcı, müşteriden kimlik bilgilerinin istenmesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ödeme aracının hileli kullanımına karşı makul bir şekilde garanti altına almak amacıyla siparişleri ve ödeme araçlarını doğrulamak için bir prosedür oluşturmuştur. Akredite kuruluşlar tarafından kredi kartı ile ödeme yetkisinin reddedilmesi veya ödeme yapılmaması durumunda, satıcı siparişi ve teslimatı askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Satıcı ayrıca, daha önceki bir siparişi tamamen veya kısmen ödememiş olan veya bir ödeme anlaşmazlığı sürmekte olan bir alıcının siparişini reddetme hakkını saklı tutar.

2. ONAY Müşteri tarafından satın almanın ve ödemenin onaylanmasının ardından, satıcı belirttiği e-posta adresine sipariş formunun alındığına dair onay ve yazdırılacak sözleşmenin bir kopyasını iletir. Satıcı, teslimat sırasında müşteriye bir fatura göndermek zorundadır. Müşteri, teslimattan önce müşteri hizmetlerine (aşağıdaki iletişim bilgilerine bakınız) bu yönde bir talep göndererek faturanın teslimat adresi dışında bir adrese gönderilmesini talep edebilir. Bir ürünün temin edilememesi durumunda, satıcı bu ürün için siparişi iptal etmek ve ilgili fiyatı iade etmek için en kısa sürede müşteriyi e-posta ile bilgilendirecektir, siparişin geri kalanı kesin ve kesindir.  Müşteri, cayma hakkını, ürünün mevcut olmamasına ilişkin bilgilerin kendisine iletildiği andan itibaren 14 gün içinde her zaman kullanabilir. Bir siparişin takibi ile ilgili herhangi bir soru için müşteri aşağıdaki koordinatlarda müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilir: Pazartesi Cuma sabah 9’dan akşam 7’ye kadar + 33 35 90 30 814 [email protected]

MADDE 5. ELEKTRONİK İMZA 13 Mart 2000 tarihli ve 2000-230 sayılı Kanun hükümlerine göre, alıcının banka kart numarasının çevrimiçi olarak verilmesi ve siparişin nihai olarak doğrulanması, müşterinin sözleşmenin vade tarihini kabul ettiğinin kanıtıdır. satın alma siparişi, imza ve gerçekleştirilen tüm işlemlerin açık kabulüdur.

MADDE 6. İŞLEMİN KANITLANMASI Müşteri ve satıcı arasındaki iletişimler, siparişler ve ödemeler, satıcının bilgisayar sistemlerinde makul güvenlik koşulları altında tutulan bilgisayarlı kayıtlar aracılığıyla kanıtlanabilir. Satın alma siparişleri ve faturalar, özellikle ispat aracı olarak kabul edilen güvenilir ve dayanıklı bir ortamda arşivlenir.

MADDE 7. ÖDEME ŞEKLİ Müşterinin kullanabileceği tüm ödeme yöntemleri satıcının web sitesinde listelenir. Müşteri, sipariş verirken seçtiği ödeme yöntemini kullanmak için gerekli yetkilere sahip olduğunu satıcıya garanti eder.

MADDE 8. TESLİMAT Teslimat, ancak ödemenin satıcının bankası tarafından onaylanmasından sonra yapılır. Ürünler, sipariş formu olarak hizmet veren online formda müşteri tarafından belirtilen adrese teslim edilir, müşteri doğruluğunu sağlamak zorundadır. Yanlış veya eksik teslimat adresi nedeniyle satıcıya iade edilen herhangi bir paket, masrafları müşteriye ait olmak üzere yeniden gönderilecektir.  Mücbir sebep halleri dışında, müşteri tarafından seçilen yönteme göre aşağıdaki süreler içerisinde teslimat gerçekleştirilir: Teslimat süreleri, satın aldığınız ürünün satıcısının kullandığı kargo operatörüne göre değişiklik gösterebilir. Tahmini teslimat süreleri ürün sayfasında gösterilmektedir.

1. TESLİMAT VE FESİH GECİKMESİ Geç teslimat durumunda, satıcı, sözleşmeyi feshedebilecek ve bu fesih tarihinden itibaren 14 gün içinde iade talebinde bulunabilecek müşteriyi bilgilendirecektir. Daha sonra ürünün toplam iadesi ve teslimat masrafları veya varsa yeniden sevkiyat yapılır. Sözleşmenin feshi aşağıdaki şekilde gönderilmelidir: Pazartesi Cuma sabah 9’dan akşam 7’ye kadar + 33 35 90 30 814 [email protected] Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak ve belirlenen süreler içinde yapılmayan herhangi bir ihbar dikkate alınamaz ve satıcıyı müşteriye karşı herhangi bir sorumluluktan kurtarır.

2. SİPARİŞİN DOĞRULANMASI Teslimat sırasında orijinal ambalajı hasar görmüş, yırtılmış veya açılmış ise, müşteri daha sonra ürünlerin durumunu kontrol etmelidir. Hasar görmüş ise, alıcı mutlaka paketi reddetmeli ve teslimat fişine bir rezervasyon yazmalıdır. Müşteri, teslimatla ilgili herhangi bir anormalliği irsaliyede ve el yazısıyla belirtmelidir. Ürünlerin doğrulanması, müşteri veya onun yetkilendirdiği bir kişi tarafından irsaliyeyi imzaladıktan sonra gerçekleşmiş sayılır. Müşteri, gerektiğinde rezervasyonlarını satıcıya aşağıdaki şekilde bildirmelidir: Pazartesi Cuma sabah 9’dan akşam 7’ye kadar + 33 35 90 30 814 [email protected] Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak ve süreler içinde yapılmayan rezervasyonlar dikkate alınamaz ve satıcıyı müşteriye karşı herhangi bir sorumluluktan kurtarır.  Şikayetin alınması üzerine satıcı, ilgili ürün/ürünler için bir değişim numarası belirleyecek ve bunu müşteriye e-posta ile iletecektir.

3. TESLİMAT HATASI Ürünlerin teslimat hatası ve/veya sipariş formunda görünen ibarelere uymaması durumunda, müşteri şikayetini teslimatın aynı günü veya en geç takip eden ilk iş günü satıcıya iletir. teslimat. Şikayet aşağıdaki yöntemlere göre yapılabilir: Pazartesi Cuma sabah 9’dan akşam 7’ye kadar + 33 35 90 30 814 [email protected] Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak ve süreler içinde yapılmayan herhangi bir şikayet dikkate alınamaz ve satıcıyı müşteriye karşı herhangi bir sorumluluktan kurtarır.

4. SİPARİŞ İADE Değişim veya iade yapılacak ürün, eksiksiz ve orijinal ambalajında, aşağıdaki şartlara göre satıcıya iade edilmelidir: İade ücretleri, satın aldığınız ürünün satıcısının kullandığı iade prosedürlerine göre değişiklik gösterebilir. İade kargo bilgileri ürün sayfasında görüntülenir. Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak ve süreler içinde yapılmayan herhangi bir şikayet veya iade, dikkate alınamaz ve satıcıyı müşteriye karşı herhangi bir sorumluluktan kurtarır. Değişim veya iade yapılacak herhangi bir ürün, eksiksiz ve orijinal ambalajında satıcıya iade edilmelidir. İade masrafları müşterinin sorumluluğundadır.

MADDE 9. ÜRÜN GARANTİSİ Satıcı, ürünlerin sözleşmeye uygunluğundan sorumludur. Müşteri, Tüketici Kanununun L. 211-4. Maddeleri hükümlerine göre yasal uygunluk garantisi veya Medeni Kanunun 1641 ve devamı maddelerindeki ayıplara karşı garanti kapsamında talepte bulunabilir. Müşteriye, satıcının, kusurlu ürün sorumluluğuna ilişkin 19 Mayıs 1998 tarih ve 98-389 sayılı Kanun kapsamında sunulan tüm ürünlerin üreticisi olmadığı bilgisi verilir.

1. UYGUNLUK GARANTİSİ Müşterinin yasal uygunluk garantisini uygulamak için ürünün tesliminden itibaren 2 yıllık bir süresi vardır. Bu itibarla, Tüketici Kanunu’nun L. 211-9. Maddesinde belirtilen koşullar altında malları onarmak veya değiştirmek arasında seçim yapabilir. Müşteri, ürünün veriliş tarihini takip eden 6 ay içinde (18 Mart 2016 tarihinden itibaren 24 ay, ikinci el ürünler hariç) uygunsuzluk varlığını kanıtlamakla yükümlü değildir.

2. KUSUR GARANTİSİ Müşteri, Medeni Kanun’un 1641. ve devamında yer alan ayıplara karşı garantiyi uyguluyorsa, Medeni Kanun’un 1644. maddesi uyarınca satışın kararlaştırılması veya fiyatta indirim yapılması arasında seçim yapabilir.

3. TİCARİ GARANTİ Satıcı, müşteriye, ürünlerin uygunluğunu kapsayan ve uygunsuzluk durumunda, satın alma bedelinin geri ödenmesini, ürünün değiştirilmesini veya onarılmasını aşağıdaki süre boyunca sağlayan ticari bir garanti sunar: Garanti süreleri değişiklik gösterir. tedarikçi ve ürüne göre. Bu garanti, anormal veya hatalı kullanımdan kaynaklanan veya ürünlerin içsel nitelikleriyle ilgisi olmayan bir nedenden kaynaklanan kusurları kapsamaz. Bu garanti, 9.1’d ve 9.2 belirtilen garantilerin uygulanmasını hariç tutmaz.

MADDE 10. ÜRÜNLERİN MEVCUT OLMAMASI VE GERİ ÖDEMELER Sipariş edilen ürünün mevcut olmaması durumunda müşteri e-posta ile bilgilendirilecektir. Müşteri, siparişini iptal etme olanağına sahip olacak ve bu nedenle, ödediği tutarın en geç 30 gün içinde geri ödenmesi veya ürünün değiştirilmesi arasında seçim yapabilecektir. Avrupacarsi.com Satıcıları ve müşterileri bir araya getiren pazaryeri modeli bir e-ticaret sitesidir. Müşteri ve satıcı arasında arabuluculuk sağlar. Siparişlerde ve ürünlerde ortaya çıkan problemlerde asıl sorumluluk satıcılara aittir.  Avrupacarsi.com sitesinden bir hak talep edilemez.

MADDE 11. CAYMA HAKKI 17/19 Müşteri, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 iş günü içerisinde cayma ve iade hakkını kullanabilir. Müşteri, müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek cayma hakkını kullanacaktır: Pazartesi Cuma sabah 9’dan akşam 7’ye kadar + 33 35 90 30 814 [email protected] Cayma kararını bildirdikten sonra, müşterinin malları iade etmek veya iade etmek için 14 günü vardır. Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak ve belirlenen süreler içinde yapılmayan herhangi bir para çekme veya iade işlemi dikkate alınamaz ve satıcıyı müşteriye karşı herhangi bir sorumluluktan kurtarır. Müşteri, masrafları kendisine ait olan iade masrafları hariç olmak üzere, iade edilen ürünün cezasız olarak değiştirilmesini veya iade edilmesini talep edebilir. Ancak değişim durumunda teslimat masrafları tekrar müşteriye fatura edilebilir. Ürünün iadesi veya değişimi, ancak bütün olarak, sağlam ve orijinal haliyle, özellikle ambalajı eksiksiz, sağlam ve satış durumunda olan ürünler için kabul edilebilir. Bazı ürünler, içsel kaliteleri nedeniyle, cayma hakkına tabi olamaz ve geri ödenemez, özellikle, ancak münhasıran değil, Tüketici Kanunu’nun L. 121-21-8 Maddesi kapsamındaki ürünler. kişiye özel herhangi bir ürün; doğası gereği iade edilemeyecek herhangi bir ürün; herhangi bir bozulabilir ürün; herhangi bir video ürünü; herhangi bir basın ürünü… Satıcı, teslimat masrafları da dahil olmak üzere ödenen tüm meblağları, malların geri alınmasından veya bu tür malların sevkıyat kanıtının iletilmesinden itibaren 14 gün içinde müşteriye geri ödemelidir.

MADDE 12. MÜCBİR SEBEP Medeni Kanun’un 1218. maddesinde tanımlanan mücbir sebep teşkil eden bir durumun ifalarına engel teşkil etmesi halinde taraflar yükümlülüklerinden muaf tutulacaklardır. Tarafların yükümlülükleri askıya alınacaktır. Böyle bir durumu ileri süren taraf, bu durumun meydana geldiğini ve ortadan kalktığını diğer tarafa derhal bildirmek zorundadır. Bu mücbir sebep halleri ile engellenemeyen, karşı konulamaz ve öngörülemeyen, önlenemeyen tüm gerçek veya durumlar mücbir sebep halleri olarak kabul edilir. 18/19 son olarak, Fransız içtihat hukukunda ve özellikle ulaşım veya tedarik araçlarının engellenmesi, depremler, yangınlar, fırtınalar, sel, yıldırımlar ve telekomünikasyon ağlarının kapatılması gibi makul olarak mümkün olan tüm çabalara rağmen. Mücbir sebep olayının üç aydan uzun sürmesi halinde, bu genel şartlar zarar gören tarafından sona erdirilebilir.

MADDE 13. KISMİ GEÇERLİLİK Bu genel satış koşullarının bir veya daha fazla şartı, kanun, düzenleme veya bir Fransız mahkemesinin nihai kararının uygulanmasıyla geçersiz sayılacak olursa, diğer şartlar tüm güçlerini ve kapsamlarını koruyacaktır.

MADDE 14. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI Satıcı, tüzel kişi olması durumunda, merkezinin bulunduğu yer ne olursa olsun, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek için istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde Fransa’da kurulmuştur. Ayrıca, bu sozlesme , Viyana Sözleşmesi hükümleri hariç olmak üzere, Fransız hukukunun uygulanmasına tabidir. Bir anlaşmazlık veya şikayet durumunda, müşteri dostane bir çözüm bulmak için önce satıcıyla iletişime geçecektir. Müşteri, dostane bir anlaşmanın olmadığı durumlarda, tüketici olarak sözleşme yapıyorsa, istediği mahkemede dava açabilir ve profesyonel olarak sözleşme yapıyorsa  yasadigi ulkenin mahkemesinde dava açabilir.

TÜM KATEGORİLER