SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

les Parties

Cet accord de partenariat et de publication de fournisseur (« Accord »),169 Rue Edouard Vaillant Bat.E / 407 ROUBAIX FRANCE  résident à avrupacarsi.com avec(« AC »)  avrupacarsi Elle a été conclue entre le VENDEUR qui vend par l'intermédiaire du site de commerce électronique du nom de domaine .com, dans les conditions ci-après énoncées. Les annexes du présent Accord et tous les processus écrits, explications et tous autres documents supplémentaires concernant l'utilisation des services AC proposés sur le site Web font partie intégrante de l'Accord. AC et le VENDEUR seront dénommés la « Partie » séparément et ensemble les « Parties ». À savoir; Le VENDEUR souhaite devenir membre de la plate-forme de commerce électronique gérée par AC et vendre à partir de la boutique virtuelle à établir sur cette plate-forme, et AC souhaite faire bénéficier au VENDEUR des services de la plate-forme de commerce électronique appartenant au VENDEUR en contrepartie de la commission payée par le VENDEUR. Dans le cadre de ces questions, les Parties sont convenues des conditions suivantes.

Tanımlar

 • Site Web / Plateforme de commerce électronique : Les « Services » auxquels AC appartient et déterminés par le présent Accord, sur www.avrupacarsi Il fait référence au site Web avec le nom de domaine .com.
 • Services / Services: les membres tarés sont affichés sur le site Web par le CA afin d'exécuter les travaux et les transactions définis dans le présent contrat et de publier leurs produits / services. fait référence à la publication d'annonces et d'applications similaires.
 • Kullanıcı / Kullanıcılar: Sites Web consacrés à ce domaine et qui sont connus pour le moment.
 • Üye / Üyeler: AC ile yapmış oldukları harici sözleşmelere Dayali olarak Websitesi'ne üye Olan veya AC'nin sunduğu "Hizmetler" yararlanan den, "Alıcı" ya da "Satıcı" Olan gerçek ve Tüzel kişileri ifade Eder.
 • Alıcı: Websitesi üzerinde yi ifade Eder "Satıcı" tarafından verilen ilanlarla satışa ARZ edilen mal ve / veya hizmetleri satın alan gerçek veya Tüzel kişi "Üye".
 • Satıcı: Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla Çeşitli mal ve / veya hizmetleri satışa ARZ eden Tüzel / gerçek kişi "Üye" yi ifade Eder.
 • Sanal Mağaza / satis Alanı: AC'nin Websitesi üzerinde AC prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı'lara Tahsis ETMIS olduğu ve Satıcı'ların, bir ya da Birden fazla mal ve / veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına Sahip oldukları, Sanal de l'Eder ifade.
 • Üye Sayfası: Satıcı'nın, AC tarafından Websitesi'nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma / kişisel bilgilerini girdiği, satış islem detaylarını Takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen Kullanıcı Adı ve Siphré ile erişebildiği kendisine Özel sanal sayfayı ifade Eder.

Objet et étendue du contrat

L'objet du présent Contrat est de déterminer les termes et conditions permettant aux Vendeurs de bénéficier des Services proposés par AC ou le partenaire commercial désigné par AC sur le Site Internet, et de déterminer les droits et obligations des parties en conséquence. Le présent Contrat n'est contraignant qu'entre les Parties et couvre la forme et les conditions des Services fournis par AC au Vendeur. La relation entre les vendeurs et les acheteurs n'est pas couverte par le présent accord ; Dans cette activité commerciale, AC donne uniquement au Vendeur le droit d'ouvrir une Boutique Virtuelle et de publier des annonces dans la zone où se trouve cette Boutique Virtuelle. Le Vendeur sera personnellement responsable des opérations de vente à effectuer depuis la Boutique Virtuelle dans le cadre des dispositions législatives en vigueur à l'encontre des Acheteurs.

Droits et obligations des parties

 • 1.Afin de devenir un «vendeur satıcı, le vendeur doit d’abord saisir le« Renseignements requis pour l’ouverture d’un magasin en ligne de manière complète et correcte. Bien que le vendeur ait fourni ces informations dans leur intégralité, AC se réserve le droit de refuser et / ou de demander une documentation supplémentaire sans justifier la demande du vendeur. Le fournisseur dont la candidature a été acceptée complétera le formulaire d'adhésion sur le site Web de manière complète et équitable. Le vendeur sera responsable de tous les dommages qui pourraient survenir en raison d'informations incorrectes fournies par le vendeur lors de l'application. Le Vendeur doit notifier les personnes autorisées à effectuer des transactions pour le compte de sa société dans le formulaire approprié au moment de l’enregistrement, et toute transaction devant être effectuée par ces personnes est réputée être le représentant du Vendeur avant AC. Le Vendeur est tenu d'informer AC de tout changement susceptible de survenir dans les documents et informations fournis à AC au plus tard dans les 15 jours à compter de la date du changement. En cas de perte de courant alternatif due à un défaut, AC se réserve le droit de réclamer toute perte au vendeur.
 • 2.Le Vendeur s'engage, Bevan et s'engage à coopérer pleinement avec AC et à fournir le dernier Type de document nécessaire à la création de l'infrastructure technique nécessaire qui permettra la publication finale de la Publicité et de la Publicité sur le Site.
 • 3.Satıcı, Websitesi'nde ve Sanal Mağaza'da yayınladığı ilanlara yönelik son Türlü GORSEL, yazılı ve Sair sağlanan Bilgi / içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; AC'nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu Bilgi / içerikler sebebiyle AC'nin uğrayacağı zararlardan ve zarar Gören Üçüncü kişilere AC tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili Rucu olarak AC'ye Karsi sorumlu olmayı peşinen kaboul, Bevan ve Taahhüt Eder.
 • 4.. Websitesi üzerinden AC'nin kontrolünde olmayan Baska Internet sitelerine, portallara, dosyalara ve / veya lien içeriklere verilebilecektir Satıcı, yapılan yönlendirmenin; ISBU linkin yönlendirdiği internet sitesi veya Isleten kişisini desteklemek amacı taşımadığını veya bu internet sitesi / içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir Bevan veya guaranteed niteliği taşımadığını, Söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, Internet siteleri, dosyalar, içerikler, Hizmetler, Ürünler ve / veya bunların Hakkında AC'nin herhangi quête bir sorumluluğu olmadığını Kabul ve Bevan Eder.
 • 5.Satıcı, Sanal Mağazası'nda ve ilanlarda mal sergilediği ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, Hak ihlaline sebep olmayacağını, Söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin Internet üzerinde yayınlanması, satışa ARZ edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kaboul, Bevan ve Taahhüt etmektedir.Satıcı Sanal Mağaza'sında kesinlikle taklit / sahte, Izin gerektiren ve / veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-1 Yasaklı Ürünler Listesi'nin ( " EK-1 « ) içeriğini sürekli olarak Takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Satıcı'nın EK-1'de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı AC'ye yöneltilebilecek talepler veya 3. Kisil erin Telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Satıcı olacaktır. AC'nin bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Le vendeur, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle AC'nin uğrayacağı zararlardan ve zarar Gören Üçüncü kişilere AC tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili Rucu olarak AC'ye Karsi sorumlu olmayı peşinen Kabul, Bevan ve Taahhüt Eder. Satıcı'nın ISBU madde hükmüne aykırı fiilleri halinde AC Sözleşme'yi herhangi bir tazminat Odeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına Sahip olacak ve AC'nin Sair tazminat hakları Sakli kalacaktır. « Marka Koruma Merkezi . ": Websitesi üzerinde, sahte ürün ve marka Hakkı ihlalleriyle Mücadele Adina;" Marka Koruma Merkezi "(" Merkez « ) oluşturulacaktır Bu sistemle, ilgili marka Hakkı sahiplerine ve / veya Kanuni temsilcilerine Websitesi'nde yer alan Ürünleri inceleme ve fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini düşünd KLERI Ürünler, firmalar Hakkında şikâyette bulunma Hakkı verilecektir. İletilen bildirimler AC tarafından incelenecek, gerekmesi halinde taraflardan ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Yapılan inceleme sonucunda nihai Karar verme ya da Karar vermeme yetkisi AC'de olacak, buna mukabil şikâyete muhataplar, Merkez dışında istedikleri arayabileceklerdir de GIBI. AC Taraflar arasında bilgi ve belge Akisi temininde bulunacak, şikâyetin haklı sebeplere dayandığını düşünmesi halinde Satıcı'ya AiT Bilgileri şikayette bulunan hak sahibi ile paylaşacaktır.
 • 6.Le vendeur, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; ISBU Sözleşme'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm SART ve ve koşullara yürürlükteki mevzuata, Ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi Taahhüt Eder Satıcı'nın ISBU madde hükmü aksine yapacağı tüm islem. Ve eylemlerde hukuki a ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
 • 7.Taraflar'ın ISBU Sözleşme'nin ifası sırasında birbirleri Hakkında edindikleri ve bunlarla Sınırlı olmamak üzere Ticari, Finansal, brevet ve savoir-faire, Bilgi, buluş, iş, Metot, Telif Hakkı, Marka, Bilgileri Musteri ve Sair tüm Bilgiler "Gizli Bilgi" olarak kaboul edilecek ve ve ISBU Sözleşme süresince Sözleşme'nin Sona ermesini Takip eden 3 yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. AC, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme Karari uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili mevzuat gereği Satıcı'nın kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir. Bu Bilgiler Üyeler arasında Cikan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcı'ların YASAL haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı Sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa Taraf olabilecek diğer Kullanıcı'lara iletilebilecektir.
 • 8.Satici, Websitesi'ne üye olduğu esnasında bir Kullanıcı Adı ve SIFRE oluşturacak ;. Sanal Mağaza'sına, profil sayfasına erişmek ve diğer Bazi işlemleri gerçekleştirebilmek için bu Bilgileri kullanacaktır Satıcı'nın SIFRE ve Kullanıcı Adinin güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı'nın sorumluluğundadır Satıcı. Kendi profili üzerinden Giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz Islem olduğundan Kaynaklı olarak geçersizliğini ILERI sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu Tür işlemlerde Dahi, son Türlü sorumluluk Satıcı'nın kendisine olacaktır ait. Satıcı'nın şifresi kullanılarak Websitesi'nde AC aleyhine veya zararına Islem yapılması halinde ; Satıcı, AC'nin bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.
 • 9.Websitesi üzerinde yer alan son Türlü içeriğin tek hak sahibi olacaktır AC. AC'nin önceden yazılı rızası alınmaksızın Satıcı tarafından Websitesi'nde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün Ticari amaçlarla, kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma ARZ edilmesi kesinlikle yasaktır. Satıcı, Websitesi « ne İletmiş olduğu son Türlü ilan, içerik ve GORSEL son üzerinde Daim hak sahibi olmaya devam edecek Ancak bu içeriğin AC tarafından Hizmetler'in sağlanmasına yönelik olarak son gerçekleştirilecek Türlü faaliyette ve Üçüncü kişilere sitelerde ait, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve AC'in Reklam ve tanıtımı için hazırlanan GORSEL ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli son Türlü Hak ve yetkiyi, Sûre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel AC'ye Tahsis ettiği Kabul, Taahhüt ve Bevan Eder.
 • 10.Satıcı kendisine ya da Baska bir kişiye Veri Tabani ait, Kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Websitesi'ni kullanmamayı Kabul Bevan ve Taahhüt Eder. Satıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve ISBU Sözleşme ile belirlenen Kullanım sınırları dışında Websitesi'nde yer alan Hizmetler'in kullanılması hukuka aykırı Olup; AC'in bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara Karsi talep, dava ve Takip Hakları saklıdır.
 • 11.AC conservera les informations personnelles et commerciales fournies par le vendeur pendant le processus d'adhésion et tout au long de l'adhésion dans un environnement sécurisé. AC peut utiliser ces informations dans le but de mener les applications nécessaires au fonctionnement complet et correct des Services, à des fins d'évaluations statistiques, pour la publicité et le marketing des activités et des applications d'AC et de ses partenaires commerciaux, à des fins d'annonce et à d'autres fins, et ne peuvent être divulguées à des tiers que pour les raisons susmentionnées. Le vendeur accepte et déclare consentir à l'utilisation et au stockage de ses informations par AC conformément aux dispositions du présent article.
 • 12.Satıcı, Websitesi'nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi'ne Teknik olarak hiçbir Surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi'ne sağlayacağı tüm Bilgi, içerik, materyal ve Sair içeriğin sisteme zarar verecek son Türlü programme, VÍRUS, Yazılım, lisansız ürün, truva Ati, vb. gibi içermemesi için gerekli son Türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı Ürünleri kullanmak da Dahil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla AC tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kaboul, Bevan ve Taahhüt Eder.
 • 13.AC, Websitesi'nin ve tam gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü son Türlü önlem alma ve değişiklik yapma Hakkında sahiptir ISBU amaçla AC, sunulan hizmetleri ve sa içerikleri zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir ;. Üye'lerin sisteme yükledikleri Bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dahil olmak üzere Üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. ourlet AC güvenlik ourlet de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişim trafiğini son zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.
 • 14.Le vendeur, ISBU Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna BAGLI olarak Hizmetler'den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki UCRETE hak kazanacaktır. AC tarafından Satıcı'ya uygulanacak olan Komisyon oranları, Odeme koşulları ve sair Mali şartlar EK-2 Calisma Mali SART ve Prensipleri'nde ( "EK-2") belirlendiği şekilde uygulanacaktır. Komisyon ve Odeme koşullarında AC tarafından yapılacak olan değişiklikler, EK-2'nin yenilenmesi şeklinde gerçekleşecek ve değişiklik, yapıldığı etun itibaren geçerlilik kazanacaktır. AC, Söz konusu değişiklikleri posta yoluyla yazılı olarak bildirilebileceği gibi, ilgiliye e-posta gönderilmesiyle de tebliğ ETMIS olacaktır. AC ayrıca Hizmetler'i geçici olarak durdurma, Askiya alma ya da ISBU Sözleşme'nin feshiyle iptal etme hakkına son zaman Sahip olacaktır. Bu durumlar AC tarafından yazıl ı olarak Satıcı'ya bildirilecektir. Bu durumlarda Satıcı'nın, Alıcı'lara Karsi son Türlü sorumluluğu devam edecek, bu Sûre zarfında yapılan satışların gereğini yerine getirecektir.
 • 15.Le vendeur, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve ve içeriklerle bağlıdır bunlardan kaynaklanan tüm sorumlu olacaktır. AC, Satıcı'nın faaliyetlerinin ISBU Sözleşme koşullarına ve Websitesi'nde Bevan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve taahhütlerinden özellikle Bilgi güvenliği anlamında risque oluşturduğunun tespit edilmesi, Üçüncü kişilerin şahsi ve Ticari haklarına Halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı'ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği Askiya alabilir veya üyeliğe fils verebilir ve ISBU Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshederek, Satıcı'nın Sanal Mağazası'nı kapatılabilir. Satıcı böyle bir durumda AC'den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kaboul, Bevan ve Taahhüt Eder. ISBU madde hükmüne aykırılık hal indépen, AC'nin herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı Fesih ve zararına yönelik talep / mahsup Hakkı saklıdır.
 • 16.Satıcı, Alıcılar'la Websitesi'nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde "Satıcı" Taraf olduğunu, AC'nin ISBU mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde Taraf olmadığını, Alıcılar'a Karsi yürürlükteki tüketici hukuku Mevzuati ve Sair mevzuat kapsamında son anlamda bizzat sorumlu olduğunu Kabul ve Bevan Eder. Satıcı buna ek olarak, Sanal Mağazası'nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis par rapport hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Websitesi'nden satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcıya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı son Türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı , Alıcı ISTEK ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede Dönüş yapmak zorundadır.Satıcı, Alıcıyla Websitesi üzerinden sözleşme akdedecek ve plate-forme üzerinden Söz konusu Ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı'nın Websitesi üzerinden ya da Farklı kanallarla ileteceği, plate-forme kendisiyle dışında iletişime geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir. Aksine durumlarda meydana gelebilecek son Türlü zarardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.
 • 17.AC tarafından Satıcı'nın herhangi bir sebeple üyeliğinin Askiya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha AC platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, BASKA bir Kullanıcı hesabıyla Websitesi'ne üye olamaz. Satıcı'nın bu madde hükmüne aykırı olarak Websitesi'ne üye olması ve Durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden est en train de perdre votre temps, et vous gagnez du temps.
 • 18.Le vendeur est tenu d'émettre une facture ou un reçu de vente au détail concernant le produit ou le service vendu ou fourni. Vendeur; Toutes sortes d'indemnités qu'AC devra payer en raison de la livraison des marchandises et / ou des services qu'elle envoie à l'acheteur par facturation, remplissant ses obligations découlant d'autres lois afin d'accepter la loi pertinente sur la protection des consommateurs, ainsi que du manquement du vendeur à remplir correctement ces obligations. accepte, déclare et s'engage à payer des amendes administratives et des frais similaires en espèces et en une seule fois à la première demande d'AC.
 • 19.Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler'in ve AC tarafından uygulanan kampanyaların Detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve Teknik décalées Caractéristiques AC tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. AC tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı ISBU değişikleri Website'sinden Takip etmek Ve / veya değişikliklerin gereklerini yerine getirmek zorundadır.
 • 20.Le vendeur, ilgili Mevzuat hükümlerince basiretli bir Tacir gibi davranmak, AC tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin AC'nin Websitesi üzerinden duyurduğu ve ve uyguladığı Kampanya indirimleri Takip etmek, Kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm Kampanya koşullarını uygulamak ve tüm Kampanya koşullarına Vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmek zorundadır. Satıcı, bizzat yürüttüğü, Sözleşme'ye aykırı olarak doğrudan iletişime geçtiği Alıcılar veya sair Üçüncü kişiler ile işbirliği içinde olarak yürüttüğü Çeşitli faaliyetleri ile AC Kampanya ve indirimlerini manipule eden tutumlar halinde olmamalıdır. Satıcı'nın AC tarafından uygulanmakta Olan Kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde olması ve bu faaliyetlerin AC nezdinde doğrudan veya dolaylı bir Zarara Yol açması halinde Satıcı, Söz konusu zararı AC'nin acabit taleb nakden defaten Tazmin ve indé etmeyi ve / veya Söz konusu zararın cari hesabından mahsup edilmesini peşinen Kabul, Bevan ve Taahhüt Eder.
 • 21.Le vendeur, en listant les Biens / Services proposés à la vente dans la catégorie appropriée et correcte compte tenu de la Loi sur les Cartes Bancaires et les Cartes de Crédit et les règlements agencés conformément à cette Loi, en n'utilisant pas les mots non liés aux Biens / Services, Il est tenu de ne pas créer de contenus de produits contraires. L'administrateur peut être exposé à l'AC en raison de la liste des biens / services en violation du contrat et / ou des dispositions de la loi sur les cartes bancaires et de crédit et des règlements édictés en vertu de cette loi, et des dispositions de la loi sur la protection des consommateurs du pays où le vendeur est situé, et d'autres dispositions législatives pertinentes. Le vendeur est responsable de tous les dommages et pertes, y compris les sanctions et pénalités. AC a le droit de retirer les biens / services pertinents du site Web s'il est déterminé par AC que le vendeur catégorise incorrectement les biens / services ou publie des informations et / ou du contenu trompeurs sur les biens / services. Le Vendeur accepte, déclare et s'engage à ne faire aucune réclamation pour dommages liés à la suppression par AC du produit concerné de son Site Internet.
 • 22.Satıcı, AC'nin Websitesi üzerinden yürütmekte olduğu operasyonun işlerliğine Satıcı sıfatı Altında katkıda bulunurken, bu işbirliğinin bir parçası olarak iyiniyet ve dürüstlük kurallarına Uyarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, basiretli bir Tacir hükümlerine uygun davranmayı, AC'nin ic işleyişine ve en ligne operasyonlarına zarar Veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda AC'nin kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kaboul ve Taahhüt Eder. Satıcı'nın de la madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle AC'nin herhangi bir Zarara uğraması ve bu zararın oluşmasına Satıcı'nın Kusur veya ihmalinin sebep olması halinde AC'nin bu Zararı Satıcı'ya rücu etme hakkı saklıdır.

Changements de contrat

Le vendeur, BASILI olarak ISBU Sözleşmeyi imzalayarak ya da sanal ortamda onaylayarak, Sözleşme'ye Taraf olacak ve ISBU Sözleşme hükümleriyle BAGLI olacaktır. AC, Ek-2 haricinde (Komisyon oranları, vade ve sair diğer Finansal şartlar), gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak ISBU Sözleşme'de yer alan Genel hizmet Sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Websitesi'nde ilan ederek değiştirme Hak ve sahiptir yetkisine. ISBU Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri Kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hukum ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir .

Force majeure

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar ISBU Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi Birini GEC veya eksik ifa ifa etme veya etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır Mücbir sebep hallerinde ;. Gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için bir diğer Taraftan herhangi nam Altında tazminat talep edilemeyecektir Mücbir sebep terimi ;. Doğal AFET, isyan, savaş, Grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve Internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, Elektrik kesintisi ve Kötü Hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla Sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların Makul kontrolu haricinde ve gerekli özeni göstermesine chiffonniers önlenemeyen, kaçınılamaz Olaylar olarak yorumlanacaktır.

Période de validité

Cet accord entrera en vigueur en étant signé par écrit ou approuvé électroniquement par le Vendeur et est valable indéfiniment à compter de la date d'entrée en vigueur. Cependant, il peut résilier le présent accord à tout moment, à condition d'en informer les parties par écrit ou par e-mail, pour quelque raison que ce soit et sans obligation de verser une indemnité. Dans le cas où le Contrat est résilié par AC de cette manière, le Vendeur accepte et s'engage à payer les frais liés au service fourni par AC jusqu'à la date de résiliation. Cette résiliation n'affectera que les relations des Parties; En outre, toutes les responsabilités pouvant exister contre les acheteurs concernant les ventes effectuées par le vendeur via la boutique virtuelle continueront.

Loi applicable et juridiction

ISBU Sözleşme'nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Satici nin adresinde bulunan Ulke hukuku gecerlidir. ISBU Sözleşme'den son doğabilecek Türlü ihtilafın hallinde Satici nin adresinde bulunan Ulke Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

Validité des enregistrements

En cas de litige pouvant découler du présent Contrat, le vendeur décide que les livres officiels et registres commerciaux d'AC, les informations électroniques et les archives informatiques conservées dans sa base de données et ses serveurs constitueront des preuves contraignantes, concluantes et exclusives et le contrat de preuve au sens de l'article pertinent du Code de procédure civile du présent article. Il accepte, déclare et s'engage qu'il est de nature.

intégrité

ISBU Sözleşme ekleriyle Birlikte bir bütün teşkil etmekte Olup; Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme'de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

déclaration

Ve ac Satıcı, Satıcı'nın Websitesi'ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller Istisna Olup, Satıcı'nın Websitesi'ne de adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek Olup, Satıcı'nın e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

force

Le présent contrat, composé de clauses 12 (douze) et d'annexes 2 (deux), a été lu et entré en vigueur par les parties dès son approbation par le vendeur, sous forme de signature humide ou par des moyens électroniques.

EK-1: Yasaklı Ürünler Listesi

 • Airbag avec protection
 • Alım-Satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 • Alkollü içecekler
 • Ateşli silahlar ve bıçaklar
 • Askeri teçhizat
 • Canlı Hayvan
 • Çalıntı mallar, série numérique de la société Ürünler
 • Dinleme cihazları
 • Hisse senedi, tahvil, bono
 • En savoir plus sur la qualité de l'organisateur
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Kopya ve bandrolsüz ürünler
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Promosyon ürünleri
 • Pornografik içerikli malzemeler
 • Radar dedektörleri
 • Reçeteli ilaçlar ve Kontakt Lensler
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar
 • Sahte veya Replika ürünler
 • Ans oyunları biletleri
 • Telsiz ve komünikasyon cihazları
 • Dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
 • Produits du tabac et cigarettes électroniques
 • Médicaments
 • Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 • Yasaklanmis yayınlar
 • Telif hakkını haiz ürünler
 • À propos de nous Nous contacter
 • Web ortamında saldırma avec le programme kırma yazılımları
 • Mucizevi Tedavi Ürün veya Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük s s Hair
 • Kişilik Hakları
 • Ürün özelliği taşımayan satışlar
 • Mots-clés associés à la recherche de connaissances de la société de la qualité de la vie privée pour hommes et femmes
 • Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
 • Sosyal Ağ ve Diğer Internet Üyelik Hesapları
 • Uyuşturucu Maddeler
 • Vous êtes le premier à donner votre avis sur cette plate-forme!
 • Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
 • Emniyet kemeri adaptörü

ANNEXE-2: Principes de la situation financière opérationnelle et des paiements

        Satici, avrupacarsiDans les ventes effectuées via le site .com, AC est redevable de frais de service en fonction du taux de commission déterminé par AC à l'avance.Les paiements effectués par les acheteurs sont acceptés par AC. Fournisseur de services de paiement Mangopay Il est transféré sur des comptes bancaires, 14 jours après l'approbation de l'achat par l'ACHETEUR ou l'envoi de la commande correspondante, il est automatiquement transféré sur les E-Comptes du VENDEUR MANGOPAY, les frais perçus de la vente sont transférés en déduisant le montant de la commission requise , et cela dépend de facteurs tels que les taux de frais bancaires, les méthodes de paiement. Il a le droit de gérer les périodes de paiement et le type d'AC comme il le souhaite . AC a le droit de modifier et de gérer les taux de commission . -Le taux de commission dans toutes les catégories est de '13%'. paiements AvrupacarsiPendant le paiement et la distribution .com 'Mangopay Payment Service Provider 'utilise quoi. -avrupacarsiLors de l'inscription du vendeur sur .com, mangopay crée automatiquement un « e-compte ». -Paiements des acheteurs, 14 jours après que l'ACHETEUR confirme la commande concernée ou que le VENDEUR envoie le produit avec le code de suivi du fret. avrupacarsiLes commissions de service du .com sont déduites et le vendeur est transféré sur les e-comptes mangopay. Les contrats MANGOPAY sont en anglais et, si nécessaire, la communication avec Mangopay sera en anglais. Contrat de services de paiement cliquez sur le Contrat émetteur de monnaie électronique cliquez sur le Le présent contrat a été lu et entré en vigueur par le fournisseur sous 01 / 01 / 2019 sous réserve d'approbation électronique du fournisseur.

TOUTES LES CATÉGORIES